ธวัชชัย คำธงชัย 8632479526 โกง

พิมพ์

วันที่ 26 เม.ย.62 

นายธวัชชัย คำธงชัย  เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  8632479526

ได้โกงเงินการซื้อของไป 350.01  บาท

ผู้ใดจะทำธุรกรรมหรือรับนายคนนี้เข้าทำงาน  ให้ตรวจสอบประวัติให้ดีๆนะครับ

 

ธวัชชัย คำธงชัย โกง

ธวัชชัย คำธงชัย โกง

 ธวัชชัย คำธงชัย โกง

8632479526-tawatchai-kumtongchai